Web Extend Veri Toplama Komut Dizilerinin Uygulanması