Bu içerik sadece İngilizce dilinde sunulmaktadır.

Training_Videos_- Kişiler

Alanlar ve formlar, segmentler ve listeler, içe ve dışa veri aktarımları ve genel olarak kişi yönetimi hakkında.